BEZDĚK & PARTNERS

Profil

Vyběr jazyka

Hlavní nabídka

Obsah stránky Profil

Advokátní kancelář BEZDĚK & PARTNERS

Advokátní kancelář BEZDĚK & PARTNERS nabízí svým klientům právní služby založené na osobním přístupu při řešení jejich právních problémů a zachování vysokého stupně odbornosti a diskrétnosti. Poskytujeme právní služby v celém rozsahu českého právního řádu, práva EU a mezinárodního práva a to jak pokud jde o

 • porady klientům
 • zajištění komplexního nebo částečného právního servisu dle požadavku klienta i v jeho sídle
 • zpracování nezávislých právních auditů
 • zastupování klientů při jednání s jejich obchodními partnery či protistranou
 • zastupování klientů v řízení před soudy, správními a jinými úřady
 • zastupování klientů v arbitrážním řízení
 • zastupování klientů před Ústavním soudem ČR a Evropským soudem pro lidská práva
 • soupis smluv, žalob, podání a návrhů soudům, správním a jiným úřadů
 • specializované právní poradenství se zaměřením na
  • závazkové právo
   • komplexní smluvní agenda v oblasti obchodního, občanského a pracovního práva, zajišťovací operace – garanční klausule, zajišťovací smlouvy, zástavy, operace s pohledávkami, odpovědnost a ručení
  • trestní právo
   • převzetí obhajoby
   • zastupování a uplatnění nároků poškozených v trestním řízení
  • právo obchodních společností
   • zakládání a  registrace společností,
   • veškerá agenda obchodního rejstříku,
   • přeměny společností, včetně jejich zrušení a likvidace
   • převzetí a prodej společností
   • odpovědnost členů orgánů společností
  • insolvenční právo
   • zpracování insolvenčních návrhů
   • zastupování věřitelů
  • právo v oblasti neziskového sektoru
   • zřizování nadací, obecně prospěšných společností a dalších subjektů neziskového sektoru, zpracování vnitřních dokumentů pro tyto subjekty
   • výběrová řízení a veřejné soutěže
  • činnost obcí, měst a orgánů územní samosprávy
   • hospodaření s majetkem orgánů územní samosprávy
   • veřejnoprávní smlouvy
  • správní právo
   • územní a stavební řízení
   • atomové právo
  • daňové právo (soudní a správní řízení  proti rozhodnutí finančních orgánů)
  • náhradu škody
   • uplatnění nároků poškozených
   • uplatnění nároků pozůstalých
  • právo nemovitostí
   • smlouvy o převodu nemovitostí
   • zástavní smlouvy
   • nájemní smlouvy
  • rodinné právo
   • rozvodové řízení
   • opatrovnické řízení
   • majetková vypořádání manželů
   • předmanželské smlouvy)
  • dědické řízení
   • zastupování dědiců v dědickém řízení
   • správa dědictví
  • vymáhání pohledávek v soudním a exekučním řízení
  • advokátní úschovy
  • spolupráce s daňovými poradci a soudními znalci, znaleckými ústavy a soudními tlumočníky (zajištění posudků pro ocenění nepeněžitých vkladů do obchodních společností)
  • ověřování podpisů

© AK Bezděk & Společníci 2015
All rights reserved.